طراحی خط رنگ الکتروفورز کاتدی (Cathodic electrodeposition):

مشتری گرامی:

چنانچه به دنبال ایجاد و راه اندازی خط رنگ ED هستید کافی است اطلاعات زیر را در اختیار ما قراردهید تا در اسرع وقت نسبت به ارائه بهترین پیشنهاد فنی و قیمتی اقدام لازم صورت پذیرد:

1- ابعاد قطعه ( طول ، عرض، ارتفاع)

2- ظرفیت سالانه بر حسب تعداد در سال و یا متر مربع در سال

3- تعداد روزکاری مورد نیاز

4- تعداد شیفت کاری در هر روز

5- ساعت کاری در هر شیفت

6- جنس قطعه به همراه ضخامت

7- فضای قابل دسترس جهت نصب خط رنگ کاتافورز

اطلاعات بیشتر:

الکتروفورز چیست؟

آشنایی با مراحل فرآیند رنگ آمیزی ED !

مقاله آموزشی ” رنگ آمیزی به روش الکتریکی “

اجزاء تشکیل دهنده رنگ کاتافورز

آزمایشات کنترل کیفی خط رنگ ED

برچسب ها: ممبران ندیر ، ممبران میکرودین ندیر ، ممبرین ندیر، ممبران رنگ ed ، ممبران رنگ کاتافورز، ممبران EY-UV200-8040B ، ممبران SPIRA-CEL® EY ، ممبران celey-uv200-8040B ، تامین ممبرانهای خطوط رنگ کاتافورز ، تامین ممبرانهای خطوط ای دی ، نحوه شتشوی ممبران ، نحوه راه اندازی ممبران ، نحوه تمیزکاری ممبران ED ، ممبران NADIR ، ممبران MICRODYN NADIR ، ممبران آلمانی ندیر ، ممبران ، ممبرین، ممبران ED، ممبرین ED، ممبران خط رنگ الکتروفورز، ممبرین رنگED،تامین کننده ممبران SOLECTA، واردکننده ممبران SOLECTA، ممبرین KPAK، ممبران MICRODYN NADIR،اولترافیلتر SOLECTA، ممبران رنگ SOLECTA، ممبرین KOCH، ممبران امریکایی، ممبرین SEPRO، ممبران AMI، ممبران NANOSTONE، ممبرین کاتافورز،ممبرین جداکننده آب از رنگ، ممبرین مصرفی در رنگ ، ممبران قسمت ED، تامین ممبران در اسرع وقت ، استعلام قیمت ممبران SOLECTA، قیمت ممبران KOCH، قیمت ممبرین SOLECTA، استعلام قیمت KPAK، مناقصه KPAK، مناقصه SOLECTA، ممبران رنگ کاتافورز، ممبران خط رنگ ، ممبرین رنگ ED، تامین ممبران رنگ در اسرع وقت، ممبران رنگ با قیمت مناسب ، ممبران ED، ممبران رنگ ،تحویل ممبران رنگ در محل شما، ممبران ، KPAK 8638 M-300-LPP ، SPIRA-CEL® EY E-Coat ممبران – ممبران CEL® EY-UV200-8040 B ، ممبران رنگ کاتدی ، ممبران کاتافورز