•  

    استان خراسان رضوی ، مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر 36 پ 16 واحد 8

مراحل فرآیند خط رنگ کاتافورز

مراحل فرآیند خط رنگ کاتافورز فرآیند رنگ آمیزی کاتافورز دارای مراحل مختلفی است که با توجه به نیازهای مشتری از نظر کمی و کیفی طراحی می گردد اما عموما شامل مراحل زیر است: 1- چربی گیری 2- شتشو 3-فعال سازی سطح 4-فسفاته تری کاتیونیک ( روی ، نیکل ، منگنز) 5-شتشو 6- شتشو با آب…