•  

    استان خراسان رضوی ، مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر 36 پ 16 واحد 8

اجزاء تشکیل دهنده رنگ ED

رنگ  CED مصرفي : اجزاء عمده سازنده تركيب يك رنگ عبارتند از رنگ دانه ها (Pigments) ، حلالها (Solvents) ، فيدرها یا رزين ها (Binders) و افزودنيها (additives) که مقدار هر يك از اجزاء سازنده رنگ با توجه به نوع رنگ مورد نظر تغيير مي كند ، اما در بيشتر فرمولاسيونهاي رنگ حلال حدود 60 درصد…