الکتروفورز چیست؟

Electrophoresis equipment.jpg

الکتروفورز (به انگلیسی: Electrophoresis) به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرو مولکولهای زیستی  و پلیمری مانند دی‌ان‌ای ، پروتئینها و ذرات رنگ  باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن‌ها در یک میدان الکتریکی، آن‌ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود.
در روش رنگ آمیزی به روش الکتروفورز یا ED  از حرکت ماکرو مولکولهای پلیمری که از اجزای اصلی رنگ است در میدان الکتریکی استفاده می گردد. در این روش با توجه به اینکه بار ذرات ماکرو مولکول رنگ مثبت است به سمت کاتد که قطب منفی است مهاجرت کرده و بر روی آن رسوب می کند.به این روش الکتروفورز کاتدی می گویند. این روش بیشتر در صنایع خودرو سازی و قطعه سازی و لوازم خانگی بعنوان رنگ آستر استفاده می شود. با توجه به ویژگی مخصوص این رنگ که مقاومت عالی در برابر خوردگی می باشد بعنوان رنگ آستر در بیشتر خودرو سازها استفاده می شود.